Sibel Çalışkan , Tez Danışmanı (Dr. Öğr. Üyesi)    Cv

Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı