Hale Bolak , Prof. Dr.    Cv

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Psikoloji Lisans Programı